Introductiecursus

Herstel, Herstelondersteunende Zorg en Rehabilitatie

Introductie
De introductiecursus rehabilitatie geeft een oriëntatie op de plaats, de samenstelling en het gebruik van de Individuele Rehabilitatie benadering. Deze benadering is ontworpen door medewerkers van het Center for Psychiatric Rehabilitation van Boston University in Boston, U.S.A. De benadering is in Nederland geïntroduceerd door de Stichting Rehabilitatie ’92.

In deze introductiecursus wordt na de inleidende module waarin ook een entreetoets is opgenomen, eerst uitgebreid aandacht besteed aan herstel en herstelondersteunende zorg. Daarna wordt rehabilitatie gepresenteerd als een van de hulpverleningsvormen die in het kader van herstelondersteunende zorg kunnen worden gebruikt.
Vervolgens worden de onderdelen van de IRB gepresenteerd en wordt het gebruik ervan geoefend aan de hand van een casus. Ten slotte wordt de cursus samengevat en toets je de opgedane kennis met behulp van een Multiple Choice toets.
Voor achtergrondinformatie wordt gebruik gemaakt van het handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn, uitgegeven bij Coutinho, Bussum, onder redactie van Lies Korevaar en Jos Dröes. Deelnemers aan deze introductiecursus dienen het handboek aan te schaffen of anderszins beschikbaar te hebben.

Opbouw
De cursus bestaat uit zes modulen:
Module 1 – Inleiding en entreetoets
Module 2 – Herstel
Module 3 – Herstelondersteunende zorg
Module 4 – Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB)
Module 5 – Overall oefening aan de hand van een casus
Module 6 – Samenvatting en eindtoets

Voorkennis
Deze cursus vereist hbo-niveau maar verder geen specifieke voorkennis.

Cursusmateriaal
De cursisten dienen zelf het Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn (Lies Korevaar & Jos Dröes, red.) aan te schaffen. Dit boek wordt ook in de andere online IRB-cursussen gebruikt.

Leerdoelen
Nadat je deze cursus hebt afgerond, heb je kennis van en inzicht in:

  1. De plaats van rehabilitatie in herstelondersteunende zorg
  2. De inhoud van de onderdelen van de IRB op hoofdlijnen
  3. Hoofdlijnen van het gebruik van de onderdelen van de IRB in de praktijk

Studielast
De cursus bestaat uit 6 korte modules van 1½ uur.

Colofon
Deze cursus is gemaakt door:
Dr. Jos Dröes (hoofdontwikkelaar)
Dr. Lies Korevaar (mede-ontwikkelaar)
Mw. drs. Els Luijten (mede-ontwikkelaar)
Annemarie Zijlstra, MRC (mede-ontwikkelaar)

Je kunt nu beginnen met de entreetoets.